Malarstwo, obrazki

1) Fra Angelico Zwiastowanie
2)Anioły i kociaki
2) Sandro Botticelli Zwiastowanie
3) Caravaggio Odpoczynek w czasie ucieczki do Egiptu ,
4) Rafael Santi Madonna Sykstyńska
5) Anioły gdańskie z Sądu Ostatecznego Memlinga
6) Wystawa w Paryżu Fra Angelico
7) Drabina Jakubowa obraz nieznanego malarza
8) Leonardo da Vinci Madonna wśród skał
9) Anioł zwiastowania w madryckim Prado - Fra Angelico
10) Madonna i pięć aniołów Botticelli Sandro
11) Anioł zwiastowania Filipino Lippi
12) Anioł walczący z Jakubem Eugenie Delacroix